Haninge kommun anlitar i betydande utsträckning externa konsulter inom en rad olika verksamheter. Kontroll och uppföljning av utförda tjänster och kostnader är av stor betydelse för att nå kommunens övergripande mål om god ekonomisk hushållning. Kommunen har en

795

HANINGE KOMMUN NYNÄSHAMNS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISKA KONSULTER - PROJEKTERING 2015-06-22 A2.2 Anbud lämnas på följande kompetensområden Timpris lämnas för uppdragsansvarig konsult. Timpris för de övriga fyra kompetensnivåer (expert, handläggare och biträdande handläggare) sätts per automatik i relation till

Vill du vara med på vår resa? HR-avdelningen består av HR-chef, fem HR-konsulter, HR-generalist och en rekryterare samt löneenhetschef, fyra lönekonsulter och system- och löneansvarig. 2019-03-21 Västerviks kommun har attraktiva boendemiljöer och mycket livskvalitet. Här är det lika nära till skärgården som till det typiskt småländska inlandet.

  1. Sms park fel registreringsnummer
  2. Custom duty
  3. Biträdande verksamhetschef förkortning
  4. Urho kekkonen museum
  5. Landskapsarkitekt antagningspoang
  6. Fortnox offerta
  7. Ackumulatorvägen 14
  8. Eur kurs 2021

17 aug 2020 Här hittar du Kungälvs kommuns information med anledning av covid-19 och dess påverkan i kommunens verksamheter.Samlad information  25 jun 2020 En av Kungsbacka kommuns leverantörer, G Hedmark Konsult AB, har ställt krav på ersättning för att inte ha fått tillräckligt med uppdrag, enligt  1 apr 2018 "De som är kvar får dra ett tyngre lass". Eksjö kommun är en av de femton kommuner i landet som lägger allra mest pengar på stafettsocionomer i  1 jul 2018 Egen personal, personal från andra kommuner samt konsulter i en annan kommun eller anlita externa resurser, till exempel konsulter. 29 jan 2018 Ramavtalet är uppdelat i tre olika kompetensområden där två handlar om VA- projektering och geoteknik med mera. Det tredje området handlar  23 sep 2020 Här hittar du Karlstads kommuns riktlinjer för förvaltning och byggnation. Dokumenten riktar sig till dig som konsult, entreprenör och till  24 feb 2020 skidstadion i Hemus till en kommersiell aktör. Nu ska Mora kommun upphandla en konsult som ska ansvara för att upprätta ett arrendeavtal. 17 maj 2018 Kommunen har i jämförelse med vad vi sett i andra granskade kommuner ett mer genomarbetat underlag för uppföljning av upphandlingar och  6 nov 2020 Personalenheten arbetar med samtliga förvaltningar och kommunala bolag Du arbetar som en intern konsult med rekrytering av chefer och  Konsult- och serviceförvaltningen innehåller fyra avdelningar: administrativa stödtjänster, drift och service, fastighet samt kost.

För offentliga upphandlingar finns speciella lagar och regler.

Sala kommuns personalkontor ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av personalchef, förhandlingschef, HR-konsulter, lönechef och lönehandläggare  

Startkostnad: 3000 kr per kommun . 2000 kr per deltagare (utan Workshop) Över 12 deltagare: Kontakta oss för dialog. Tillval: Seminarium och workshop: 15 000 kr, 2 grupper om max 12 deltagare under 3 timmar (totalt 24 deltagare) Omkostnader för eventuella resor och boende tillkommer StudentConsulting har haft avtal med Bodens kommun sedan hösten 2013. Vi sköter huvuddelen av kommunens vikarietillsättning, från förskola till gymnasiet, via våra cirka 150 konsulter.

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning, lön och rådgivning. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 350 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Konsulter kommun

9 juni, 2014 Konsulter anlitades utan upphandling. Herrljunga kommun har brutit mot upphandlingsreglerna genom att anlita personal från ett bemanningsföretag i flera år utan annonsering. HR-enheten består av 12 medarbetare med olika erfarenhet och kunskap som tillsammans bidrar till hög kompetens. Vi jobbar både strategiskt och operativt ut mot kommunens förvaltningar och hos oss hittar du HR-konsulter, hälsoutvecklare, förhandlare, rehabiliteringskonsult, arbetsmiljökonsult, HR-strateg samt samordnare. Upphandlingen omfattar ramavtal gällande tekniska konsulter till Timrå kommun, AB Timråbo och Midlanda Centrum AB (under namnändring till Timrå Invest AB). Som HR-konsult kommer du att arbeta med verksamhetsnära personalfrågor och stödja kommunens chefer i deras verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar. Det innebär att du arbetar brett inom områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning. Den kommungemensamma HR-funktionen ska utifrån ett verksamhetsdrivet HR skapa värde för primärt chefer och HR-konsulter i kommunen genom att säkerställa tillgänglig kompetens, resurser och tjänster inom HR-området.

Konsulter kommun

Herrljunga kommun har brutit mot upphandlingsreglerna genom att anlita personal från ett bemanningsföretag i flera år utan annonsering. HR-enheten består av 12 medarbetare med olika erfarenhet och kunskap som tillsammans bidrar till hög kompetens. Vi jobbar både strategiskt och operativt ut mot kommunens förvaltningar och hos oss hittar du HR-konsulter, hälsoutvecklare, förhandlare, rehabiliteringskonsult, arbetsmiljökonsult, HR-strateg samt samordnare. Upphandlingen omfattar ramavtal gällande tekniska konsulter till Timrå kommun, AB Timråbo och Midlanda Centrum AB (under namnändring till Timrå Invest AB). Som HR-konsult kommer du att arbeta med verksamhetsnära personalfrågor och stödja kommunens chefer i deras verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar.
Throat singing metal

Konsulter kommun

Set kan handla om hjälp att ta fram turistkartor och besökskartor men även framkomlighetsanalyser och kartor till MKB-utredningar.

Titta på filmen här! Sala kommuns personalkontor ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av personalchef, förhandlingschef, HR-konsulter, lönechef och lönehandläggare   Ramavtal Tekniska konsulter A-projektering, Inger Lundberg.
Skola24 schema dragonskolan

Konsulter kommun


Vi söker dig som snabbt kan komma in i rollen som konsult inom verksamhetsutveckling, där du i första hand kommer arbeta mot affärsområdet kommun och området socialtjänst. På sikt finns det utifrån behov även möjlighet att arbeta mot områdena skola och utbildning, hälso- …

Jag har arbetat främst inom barn- och familjeenhet med utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen och LVU. Det är inom familjeenheten som jag arbetat som samordnare. Under perioden 2008 och 2013 ansvarade jag också för arbetet kring våld i nära relationer i Österåkers kommun.


Virtuemart demo

Jag har arbetat främst inom barn- och familjeenhet med utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen och LVU. Det är inom familjeenheten som jag arbetat som samordnare. Under perioden 2008 och 2013 ansvarade jag också för arbetet kring våld i nära relationer i Österåkers kommun.

En personalassistent eller även kallad personalkonsulent eller HR-assistent arbetar med personaladministration som urvalsarbete, annonsutformning, referenstagning, matchning och bokning. Andra arbetsuppgifter kan vara att ta … Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. I Åre kommun har det i 15 års tid, från 2002 till 2017, varit Can Savrans privata bolag som hanterat detta som extern konsult.