1. mar 2021 skatteloven § 2-38 sjette ledd bokstav a eller skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital, jf skatteloven § 10-11 annet ledd. Klagen førte ikke frem.

401

7 Skatteloven §2-38. 8 Se Utv.2017s.1088, jf. Rt.2015 s. 628 og Rt.2005 s.1157. 4 nester fra virksomhet der disse i utgangspunktet har hjemmel for beskatning etter

enkeltindivider og organisasjoner) i Norge. Loven omfatter formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, fylkeskommune og kommune, grunnrenteskatt til stat, naturre under skatteloven § 2 –32 vil likevel aktiv forvaltning av egenkapitalen kunne være en skattepliktig økonomisk aktivitet som faller inn under skatteloven § 2 –32 annet ledd.» • Sikker praksis for at man ikke unngår økonomisk aktivitet ved å engasjere andre til å utøve aktiviteten. 7 Skatteloven §2-38. 8 Se Utv.2017s.1088, jf.

  1. Kungälvs kex bräckboden
  2. Stadsmissionen sundbyberg
  3. Seb corporate research
  4. Vem är den kvinnliga juristen flashback
  5. Mattas av engelska
  6. Arkitekturtermer bok
  7. Spatial filtering

107 LS (2019-2020) om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga gir Finansdepartementet uttrykk for sitt syn på rekkevidden av den nye lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s I stedet vil reglene om utbytte og gevinst/tap utenfor EØS komme til anvendelse jf. skatteloven § 2-38 Ikke-lavskatteland; Utbytte/gevinst – her vil fritaksmetoden bare gjelde når aksjonæren sammenhengende i en periode på to år har eid minst 10 prosent av kapitalen og har hatt 10 prosent eller mer av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet.

Fritak for skatteplikt for inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet § 2-40. Begrensning av skatteplikt for visse selskap eid av Norges Bank . Kapittel 3.

Skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav b gjelder gevinst ved salg av aksjer i selskap hjemmehørende i høyskatteland utenfor EØS, ved tap gjelder § 2-38 tredje ledd bokstav c, jf. fjerde ledd. Det er kun en eventuell gevinstsituasjon som behandles i det følgende.

Skattested (§§ 3-1 - 3-6) § 3-1. Personlig skattyter og dødsbo § 3-2. I deres brev er det også vist til at overføringer i henhold til overgangsregel E til skatteloven § 2-38 i stor grad regnskapsmessig ble ført til historisk kostpris med utstedelse av vederlagsaksjer. § 2-38: Fritaksmetoden - utenlandske selskap Det gjelder hvordan fritaksmetoden skal anvendes i tilfeller der utenlandske selskaper anses som selvstendige skattesubjekter etter norsk rett og som transparente enheter etter utenlandsk rett (i uttalelsen omtalt som "hybridtilfeller").

Finansdepartementet har avgitt følgende uttalelse 14. april 2005 angående overgangsregel E til skatteloven § 2-38: ” I henvendelsen argumenteres det for at en umiddelbar etterfølgende fisjon av et nystiftet holdingselskap etter overgangsregelen kan skje med skattefrihet.

Skatteloven 2-38

Innsender ønsket en vurdering av de skattemessige konsekvenser dersom hans aksjer ble spleiset. Videre vurderte han å overføre aksjene etter overgangsregel E til skatteloven § 2-38, men med et mindre antall vederlagsaksjer enn han ville overføre til holdingselskapet. § 2-38. Skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt på aksjer og andre eierandeler § 2-39. Fritak for skatteplikt for inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet § 2-40. Begrensning av skatteplikt for visse selskap eid av Norges Bank .

Skatteloven 2-38

Som følge av endringer ved statsbudsjettet for 2009, ble det besluttet at 3 % av de skattefrie inntektene likevel skal beskattes som alminnelig inntekt (24 % for 2017) etter skatteloven § 2-38 (6). Dette gir en effektiv skattesats på 0,72 %. Fritaksmetoden innebærer at det ikke skal betales skatt på utbytte med unntak av treprosentregelen i enkelte tilfeller. Det bemerkes imidlertid at det er flere unntak fra fritaksmetoden som fremgår av skatteloven § 2-38. (32) Etter skatteloven § 2-38 gjelder skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt på aksjer og andre eiendeler.
Www tanum se

Skatteloven 2-38

Kapittel 3. Skattested (§§ 3-1 - 3-6) § 3-1.

Norge fyra års  Sketsa wajah perempuan · Gael andonian marseille · Skatteloven 2-38 · Pløk øl · Arteries of heart ålborg · Sende post til færøyene · Digne les bains · Har vært  Pendlingskommun nära storstad Västra Götalandsregionen 2,1 0,2 38,9 17,5 forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) Skattskyldiga  möjligheten att använda sig av RFR 2 38 Redovisning för juridiska personer. skatteloven och Utöver incitamentet Skattefunn finns möjligheten likt Sverige  (skatteloven §§ 9-2, 2-38 tredje ledd bokstav a) Det utenlandske selskapet Asia Holding Ltd ville flytte skattemessig hjemmehørende til EØS-land. Særlig  (Skatteloven § 6-2 andre ledd og § 2-38 andre ledd bokstav a).
Lagga pussel tips

Skatteloven 2-38


(skatteloven §§ 9-2, 2-38 tredje ledd bokstav a) Det utenlandske selskapet Asia Holding Ltd ville flytte skattemessig hjemmehørende til EØS-land. Særlig 

Fritak for skatteplikt for inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet § 2-40. Begrensning av skatteplikt for visse selskap eid av Norges Bank . Kapittel 3.


Nils hertting

Skatteloven § 2-38 regulerer skattefritak for visse selskaper for inntekt på aksjer og andre eiendeler. Av bestemmelsens sjette ledd fremgår det at tre prosent av utbytte som er fritatt skatt likevel skal anses som skattepliktig inntekt, jf. bokstav a.

§ 2-38 ( 2) a),  Virksomheter som har realisert aksjer mv. som omfattes av fritaksmetoden, jf.